SheraTop®-systeem

Corrosiebescherming

Zinklagen

  • Gesherardiseerde lagen bieden actieve bescherming
  • De beschermingsduur is afhankelijk van de laagdikte
  • Passiveringen en topcoats verhogen de beschermende werking aanzienlijk
  • SheraTop® is een hedendaags duplex-systeem

Wie zijn product tegen corrosie wil beschermen, wil de waarde en de functionaliteit ervan lang bewaren. Vaak omdat de kosten voor vervanging of onderhoud beduidend hoger liggen, dan de kosten voor een goede corrosiebescherming.

Zinklagen, zoals het diffusieverzinken, zijn sinds decennia bekend en geprezen om hun corrosiebescherming.

Omdat zink electrochemisch onedeler is dan ijzer, biedt het een actieve, kathodische bescherming. Dat betekent, dat zolang genoeg zink zich in de omgeving van het basismateriaal bevindt, deze laatste niet wordt aangetast. De corrosieproducten van het zink binden zich aan de buitenkant en beschermen deze. Krassen worden zelfherstellend met deze corrosieprodukten opgevuld.

Daarbij hangt de levensduur van de actieve corrosiebescherming af van de aangebrachte hoeveelheid zink. Een dikkere laag beschermt langer. Deze relatie wordt in talrijke studies aangetoond.

EN ISO 14713

In EN ISO 14713 wordt de levensduur van zinklagenin verschillende corrosiecategorieën beschreven. De verwachte levensduur van een gesherardiseerde deklaag van gemiddeld 35µm, bedraagt in een stedelijke omgeving (C3) meer dan 20 jaar.

Versnelde corrosietest

In een zoutsproeineveltest volgens ISO 9227 treedt in iedere verzinkte of diffusieverzinkte deklaag relatief snel corrosie op, terwijl deze in de natuur afhankelijk van de laagdikte lang bestand is tegen roestvorming. In deze versnelde testen kan de zinklaag geen beschermende patina-laag opbouwen, wat de snelle uitval verklaart.

Volgens EN ISO 14713 zeggen versnelde corrosietesten bij zinklagen slechts weinig over de resultaten in de praktijk.

Met het aanbrengen van een passivering of een topcoat, wordt een extra passieve bescherming opgebracht, zodat zelfs dunne zinklagen uitstekende resultaten in een zoutsproeineveltest halen.

De sneltest bewijst dan de geslotenheid en de passiviteit van de deklaag als ook de verbondenheid van het gehele systeem.

In de praktijk beschermt de topcoat de actieve beschermingslaag, tot deze door scheuren, krassen of mechanische invloeden aangetast wordt. Op dat moment vult de basecoat zelf actief de onzuiverheden die zijn ontstaan en blijft de bescherming intact.

Duplex-systemen zijn om deze reden beduidend sterker dan enkele zinkdeklagen.

Het SheraTop®-systeem is een uitgebalanceerde combinatie van de bijzondere eigenschappen van de gesherardiseerde basecoat met de optimaal op de eisen afgestemde topcoat. Op deze manier worden opmerkelijke resultaten in sneltesten en in de praktijk gehaald.