SheraTop®-systeem

Specificaties

Het sherardiseren is in diverse Europese specificaties vastgelegd.

ISO/DIS 17668: 2014
Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten - Sherardiseren - Specificatie

NEN EN ISO 12944-5: 2007
Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen - Deel 5: Beschermende verfsystemen

NEN EN 13811: 2003
Sherardiseren, Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten - Specificatie

NEN EN 13438: 2013
Organische poederdeklagen voor thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten voor constructiedoeleinden (Duplex-systeem)

NEN EN ISO 14713-1: 2010
Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Zink deklagen - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen tegen corrosieweerstand.

NEN EN ISO 14713-3: 2010
Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Zink deklagen - Deel 3 Sherardiseren

NEN EN 15773:2009
Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal (duplex systemen) - Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de NEN-normen of het aanschaffen daarvan? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.