Wat is oppervlaktebehandeling?

Bij SHERART bewerken wij het oppervlak van een product of systeem op zo’n manier, dat het zich na behandeling gaat gedragen naar de vooraf aangegeven wensen en eisen van de klant. Denk aan bescherming tegen corrosie, maar ook aan vormvastheid. 

Is sherardiseren een duurzame toepassing?

Sherardiseren is en duurzame oplossing, omdat producten door het diffusieverzink-proces langer meegaan. De levensduur wordt verlengd. Daarnaast is het een milieuvriendelijke oplossing. Er is geen chemische behandeling nodig én er dus ook geen sprake is van chemisch afval. Omdat het sherardiseren een zogeheten gesloten zinkproces is, komen er geen giftige zinkdampen vrij. 

Is voorbehandeling bij sherardisering nodig?

Het is niet nodig om de producten vooraf te behandelen. Producten die metallisch blank zijn, kunnen zonder toepassingen vooraf verzonken worden. Ook verontreiniging hoeft geen probleem te zijn, vooraf wordt deze door middel van straalstralen verwijderd, waarna het proces van sherardiseren kan starten. 

Hoe lang bestaat sherardiseren al?

Sherardiseren is een betrouwbare en aloude toepassing, die in 1900 al ontwikkeld is. Sinds die tijd is de techniek steeds verder verfijnd en verbeterd. De naam sherardiseren verwijst naar de ontwikkelaar van de techniek: Sherard Cowpler-Coles.

Hoe werkt sherardiseren of diffusie verzinken?

In afgesloten roterende trommels worden de metalen producten samen met zinkpoeder verhit. De temperatuur loopt op tot een temperatuur tussen de 300 ºC en 500 ºC. Onder deze hoge temperaturen, transformeert het zinkpoeder in zinkdamp. Deze damp reageert op het product en er ontstaat een gelijkmatige zinklaag. Bekijk hier onze film waarin we dat laten…

Wat is diffusieverzinken?

Bij diffusieverzinken, of sherardiseren, wordt staal of metaal beschermd door het te verhitten met een zinkpoeder. Het zink verbindt zich door diffusie met het basismateriaal. Hierdoor wordt een beschermlaag aangebracht dat corrosie voorkomt.

Wij moeten thermisch verzinkt constructiewerk van een coatinglaag voorzien. Bij het meten van de zinklaagdikte vinden we zeer uiteenlopende waarden. Hoe dik moet/mag de zinklaag eigenlijk zijn?

De vereiste zinklaagdikte wordt beschreven in de NEN-EN-ISO 1461:2009 – “Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen – Specificaties en beproevingsmethoden”. (Tenzij anders door de betrokken partijen overeengekomen). De laagdikte is o.a. afhankelijk van de materiaaldikte en de materiaalsamenstelling van de staalproducten. Bijvoorbeeld voor materiaaldiktes van 6 mm en hoger geldt een…