Sherardiseren

protect your values!

Wat is sherardiseren?

Sherardiseren of diffusieverzinken is het aanbrengen van een zinklaag, in een gasfase, op stalen producten. Deze zinklaag zorgt ervoor dat het product geen chemische behandeling nodig heeft. Het bevordert de duurzaamheid van producten die zijn behandeld aanzienlijk.

Is voorbehandeling bij sherardisering nodig?

Het is niet nodig om de producten vooraf te behandelen. Producten die metallisch blank zijn, kunnen zonder voorbehandeling gesherardiseerd worden. Eventuele verontreinigingen of oxidatieproducten (zoals bijvoorbeeld walshuid) hoeven geen probleem te zijn. Vooraf worden deze door middel van staalstralen verwijderd.

Hoe gaat sherardiseren in zijn werk?

In afgesloten roterende trommels worden de producten samen met vast zinkpoeder verhit. Bij een temperatuur van 300 ºC begint het zinkpoeder te verdampen. Het zinkpoeder reageert in deze dampfase met het staaloppervlak. Het proces wordt uitgevoerd bij temperaturen tussen de 350 ºC en 500 ºC.

De gesherardiseerde basislaag (basecoat) is nu als zink-ijzerlegering onlosmakelijk verbonden met het metalen product. De diffusie-verzinkte laag beschermt actief het basis product. Dit noemt men kathodische bescherming. Deze kathodische beschermingsduur is door de instelbaarheid van de laagdikte te beïnvloeden.

Wat is de levensduur van het sherardiseren?

Wie zijn product tegen corrosie wil beschermen, wil de waarde en de functionaliteit ervan lang bewaren. Vaak omdat de kosten voor vervanging of onderhoud beduidend hoger liggen, dan de kosten voor een goede corrosiebescherming.

De levensduur van de actieve corrosiebescherming hangt af van de aangebrachte hoeveelheid zink. Een dikkere laag beschermt langer. Deze relatie wordt in talrijke studies aangetoond.

In de norm EN ISO 14713 wordt de levensduur van zinklagen in verschillende corrosiecategorieën beschreven. De verwachte levensduur van een gesherardiseerde deklaag van gemiddeld 35µm, bedraagt in een stedelijke omgeving (C3) meer dan 20 jaar.

Biedt sherardiseren kathodische bescherming?

Omdat zink electrochemisch onedeler is dan ijzer, biedt het een actieve, kathodische bescherming. Dat betekent, dat zolang genoeg zink zich in de omgeving van het basismateriaal bevindt, deze laatste niet wordt aangetast.

De corrosieproducten van het zink binden zich aan de buitenkant en beschermen deze. Krassen worden zelfherstellend met deze corrosieproducten opgevuld.

Is sherardiseren hard?

Bij staalproducten ligt het zinkaandeel op ongeveer 90 procent, zodat een actieve, kathodische corrosiebescherming gegarandeerd is. Zink-ijzer-lagen hebben een duidelijk hoger smeltpunt dan puur zink (Tm=419,5°C), de oppervlakte is temperatuurbestendiger en hard.

De hardheid van de laag ligt boven 400 HV (41 HRC). Gesherardiseerde deklagen zijn op grond van hun ijzergehalte edeler als pure zinklagen, wat een positieve invloed heeft op de corrosiewering.

Voor welke producten is sherardisering mogelijk?

Bijna alle staalsoorten en geometrische vormen kunnen voorzien worden van een gelijkmatige en instelbare zinklaag. Sherardisering is breed inzetbaar. Er is zelfs zo veel mogelijk, dat je zou kunnen zeggen dat bijna niets onmogelijk is.

Hoe lang bestaat sherardiseren al?

Sherardiseren is een betrouwbare en aloude toepassing, die in 1900 al ontwikkeld is.

De naam sherardiseren verwijst naar de uitvinder van de techniek: Sherard Cowper-Coles.

SHERART heeft deze techniek steeds verder verfijnd en verbeterd.

Een historische toepassing van het sherardiseren zijn ijzeren munten die in 1920 werden uitgegeven.

Daarvan zijn nog altijd exemplaren, zonder roest, bewaard gebleven.

Is sherardiseren een duurzame toepassing?

Sherardiseren is en duurzame oplossing, omdat producten door het diffusieverzink-proces langer meegaan. De levensduur wordt verlengd.

Daarnaast is het een milieuvriendelijke oplossing. Er is geen chemische behandeling nodig én er dus ook geen sprake is van chemisch afval.

Omdat het sherardiseren een zogeheten gesloten zinkproces is, komen er geen giftige zinkdampen vrij.

Wat doet sherardiseren met het uiterlijk van mijn product?

De zinklaag die wordt aangebracht is uniform en volgt exact de contouren van het product. Hierdoor verandert niets aan de oorspronkelijke geometrie.

Gesherardiseerde producten krijgen een neutraal, mat grijs uiterlijk.

Waarom kiezen voor SHERART?

30 jaar ervaring

innovatief

ISO 9001 gecertificeerd

modern productiebedrijf