Levensduur

theorie versus praktijk

Bescherming in de praktijk

  • Gesherardiseerde lagen bieden actieve kathodische bescherming
  • De beschermingsduur is afhankelijk van de zinklaagdikte
  • Passiveringen en topcoats verhogen de beschermende werking
  • SheraTop® is ons duplex-systeem

Wie zijn product tegen corrosie wil beschermen, wil de waarde en de functionaliteit ervan lang bewaren. Vaak omdat de kosten voor vervanging of onderhoud beduidend hoger liggen, dan de kosten voor een goede corrosiebescherming.

Zinklagen, zoals het diffusieverzinken, zijn sinds decennia bekend en geprezen om hun corrosiebescherming.

Omdat zink electrochemisch onedeler is dan ijzer, biedt het een actieve, kathodische bescherming. Dat betekent, dat zolang genoeg zink zich in de omgeving van het basismateriaal bevindt, deze laatste niet wordt aangetast. De corrosieproducten van het zink binden zich aan de buitenkant en beschermen deze. Krassen worden zelfherstellend met deze corrosieprodukten opgevuld.

Daarbij hangt de levensduur van de actieve corrosiebescherming af van de aangebrachte hoeveelheid zink. Een dikkere laag beschermt langer. Deze relatie wordt in talrijke studies aangetoond.

EN ISO 14713

In EN ISO 14713 wordt de levensduur van zinklagen in verschillende corrosiecategorieën beschreven. De verwachte levensduur van een gesherardiseerde deklaag van gemiddeld 35 µm, bedraagt in een stedelijke omgeving (C3) meer dan 20 jaar.

Theorie: Versnelde corrosietest

Om de corrosiebescherming te kunnen beoordelen worden producten onderworpen aan zogenoemde versnelde corrosietesten.

In een zoutsproeineveltest volgens ISO 9227 treedt in iedere verzinkte of diffusieverzinkte deklaag relatief snel corrosie op, terwijl deze in de natuur afhankelijk van de laagdikte lang bestand is tegen roestvorming.

In de versnelde testen kan de zinklaag geen beschermende patina-laag opbouwen, wat de snelle uitval verklaart. Versnelde corrosiestesten bij zinklagen zeggen daarom slechts weinig over de resultaten in de praktijk (EN ISO 14713).

Extra passieve bescherming

Met het aanbrengen van een passivering of een topcoat, wordt de actieve kathodische bescherming extra ondersteund door een passieve beschermingslaag. Zo halen zelfs dunne zinklagen uitstekende resultaten in een zoutsproeineveltest.

De sneltest bewijst dan de geslotenheid en de passiviteit van de deklaag als ook de verbondenheid van het gehele systeem.

In de praktijk beschermt de topcoat de actieve beschermingslaag, tot deze door scheuren, krassen of mechanische invloeden aangetast wordt. Op dat moment vult de basecoat zelf actief de onzuiverheden die zijn ontstaan en blijft de bescherming intact.

Duplex-systemen zijn om deze reden beduidend sterker dan enkele zinkdeklagen.

SheraTop®-systeem

SheraTop® is het duplex-systeem van SHERART. Dit is een uitgebalanceerde combinatie van de bijzondere eigenschappen van de gesherardiseerde basecoat met de optimaal op de eisen afgestemde topcoat.

Op deze manier worden opmerkelijke resultaten in sneltesten en in de praktijk gehaald (10.000h SSN).

Waarom kiezen voor SHERART?

30 jaar ervaring

innovatief

ISO 9001 gecertificeerd

modern productiebedrijf