"Prevention is our business, not corrosion!"


Dr. Frank Natrup
technisch directeur

Veelgestelde vragen

De vereiste zinklaagdikte wordt beschreven in de NEN-EN-ISO 1461:2009 – “Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen – Specificaties en beproevingsmethoden”. (Tenzij anders door de betrokken partijen overeengekomen).
De laagdikte is o.a. afhankelijk van de materiaaldikte en de materiaalsamenstelling van de staalproducten. Bijvoorbeeld voor materiaaldiktes van 6 mm en hoger geldt een minimum zinklaagdikte van 70 µm, waarbij de gemiddelde waarde minimaal 85 µm dient te zijn. Maximum waarden worden niet gegeven. Bij staalsamenstellingen met reactieve elementen zoals Silicium en/of Fosfor, kunnen hogere waarden gevonden worden als gevolg van doorgroei van zinklegeringslagen. Hierdoor kan ook het uiterlijk van de zinklaag afwijken (b.v. dof grijs in plaats van – blinkend – zilvergrijs). Voor de juiste wijze van meten en vereiste laagdiktes bij overige materiaaldiktes verwijzen wij naar de genoemde norm. Voor centrifugaal verzinkte onderdelen gelden afwijkende laagdiktes, die eveneens in deze norm worden vermeld.Graag wijzen we in dit verband op de NEN 5254:2003 – “Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplexsysteem)”. Deze norm regelt afspraken tussen opdrachtgever, verzinkerij (of sherardiseerbedrijf) en de applicateur van de organische deklaag. Verder worden hierin aanvullende kwaliteitseisen voor de zinklaag, de voorbehandeling en de organische deklaag beschreven.

Waterstofbrosheid ontstaat door diffusie van atomair waterstof in het staal. Het sherardiseren is een droog verzinkproces onder hoge temperaturen (+300 graden Celsius) en het ontstaan van waterstofbrosheid is daardoor uitgesloten.

Gesherardiseerde producten hebben een microkristallijn ruw oppervlak. Daardoor kan hechtprimer zonder voorbehandeling worden aangebracht op een gesherardiseerd oppervlak en ontstaat er een uitstekende rubber-metaalhechting. Met als resultaat: een tegen corrosie beschermde, betrouwbare en belastbare rubber-metaalverbinding.

Ja. Voor het conventioneel berubberen van producten zijn nogal wat handelingen nodig. Door vooraf te sherardiseren neemt het aantal handelingen af en bespaart dit uiteindelijk ook kosten.

De hardheid van deze laag is ongeveer 400 HV (41 HRC) en overtreft de hardheid van andere zinklagen of lakken. Deze eigenschap maakt het sherardiseren populair bij ruwe of robuuste toepassingen, waar het om corrosiebescherming en slijtvastheid aankomt.

Met diffusie verzinken (sherardiseren) ontstaat een vaste legering met het metalen basismateriaal. Dit kan niet zomaar loslaten of afbladderen.

De laagdikte die wordt aangebracht is instelbaar en reproduceerbaar van 10 µm tot 100 µm.

Ja. Door onze nauwkeurige procesbewaking kunnen producten dezelfde laagdikte krijgen, ook bij herhalingsorders. Dit is met name belangrijk voor producten met passingen.

Nee, de toepassing kan bepalen wat de maximale of minimale laagdikte is.
De specialisten van SHERART geven hier graag advies over.

De zink-ijzerlegeringen zijn, in tegenstelling tot andere zinkhoudende deklagen, bestendig tot een temperatuur boven de 600 °C. Daarnaast zijn gesherardiseerde producten ook koudebestendig tot een temperatuur van -40 C

De stabiele zink-ijzerlegeringen zijn onlosmakelijk verbonden met het basismateriaal. Daardoor kunnen gesherardiseerde producten bij hoge bedrijfstemperaturen worden toegepast, zonder dat diffusie van zink in het staal plaatsvindt. Hierdoor wordt vloeibaarmetaal-verbrossing uitgesloten.

Bij diffusieverzinken, of sherardiseren, wordt staal of metaal beschermd door het te verhitten met een zinkpoeder. Het zink verbindt zich door diffusie met het basismateriaal. Hierdoor wordt een beschermlaag aangebracht dat corrosie voorkomt.

In afgesloten roterende trommels worden de metalen producten samen met zinkpoeder verhit. De temperatuur loopt op tot een temperatuur tussen de 300 ºC en 500 ºC. Onder deze hoge temperaturen, transformeert het zinkpoeder in zinkdamp. Deze damp reageert op het product en er ontstaat een gelijkmatige zinklaag. Bekijk hier onze film waarin we dat laten zien.

Sherardiseren is een betrouwbare en aloude toepassing, die in 1900 al ontwikkeld is. Sinds die tijd is de techniek steeds verder verfijnd en verbeterd. De naam sherardiseren verwijst naar de ontwikkelaar van de techniek: Sherard Cowpler-Coles.

Sherardisering is toepasbaar op tal van stalen producten, systemen en vormen. Er is zelfs zo veel mogelijk, dat je zou kunnen zeggen dat bijna niets onmogelijk is. 

Het is niet nodig om de producten vooraf te behandelen. Producten die metallisch blank zijn, kunnen zonder toepassingen vooraf verzonken worden. Ook verontreiniging hoeft geen probleem te zijn, vooraf wordt deze door middel van straalstralen verwijderd, waarna het proces van sherardiseren kan starten. 

Sherardiseren is en duurzame oplossing, omdat producten door het diffusieverzink-proces langer meegaan. De levensduur wordt verlengd. Daarnaast is het een milieuvriendelijke oplossing. Er is geen chemische behandeling nodig én er dus ook geen sprake is van chemisch afval. Omdat het sherardiseren een zogeheten gesloten zinkproces is, komen er geen giftige zinkdampen vrij. 

Gesherardiseerde producten krijgen een matgrijs uiterlijk, iets wat vaak als voordeel wordt gezien. 

Bij SHERART bewerken wij het oppervlak van een product of systeem op zo’n manier, dat het zich na behandeling gaat gedragen naar de vooraf aangegeven wensen en eisen van de klant. Denk aan bescherming tegen corrosie, maar ook aan vormvastheid. 

Wij kunnen de aangebrachte deklaag diverse eigenschappen geven of ons verzinkproces op diverse manieren inrichten. Dit heeft allemaal invloed op de eigenschappen van het oppervlak en het product.

Stel uw vraag

  • We gebruiken uw e-mailadres om persoonlijk contact met u op te nemen. Uw adres wordt niet op onze website gepubliceerd.