Normen en specificaties

de maatstaven van SHERART

Bij SHERART, is kwaliteit de norm!

Dr. Frank Natrup

Technisch Directeur

NEN EN ISO 17668

Deze internationale norm specificeert minimale diktevereisten voor zes klassen zinkdiffusielagen, aangebracht op ferroproducten door middel van het sherardiseringsproces.

Het specificeert geen vereisten voor de oppervlaktetoestand (afwerking of ruwheid) van het basismateriaal vóór sherardisering.

Deze norm vervangt de NEN EN 13811.

Bestel deze norm op NEN.nl

ISO 14713-1

Deze norm geeft richtlijnen en aanbevelingen over de algemene ontwerpbeginselen die van toepassing zijn op producten die worden verzinkt. Dit alles ter bescherming tegen corrosie.

In deze richtlijn is de mate van corrosiewering die de zinken deklagen bieden (bij toepassing op ijzeren en stalen voorwerpen in verschillende milieus) vastgelegd.

NEN EN ISO 14713-1 heeft betrekking op zinken deklagen die met de volgende processen worden aangebracht:

A) Met thermisch verzinken aangebrachte deklagen (aangebracht na fabricage)
B) Met thermisch verzinken aangebrachte deklagen (aangebracht op doorlopende platen)
C) Deklagen aangebracht door sherardiseren
D) Deklagen aangebracht door thermisch spuiten
E) Mechanisch aangebrachte zinken deklagen
F) Deklagen aangebracht door elektrolytische depositie

Bestel deze norm op NEN.nl

NEN EN ISO 14713-3

Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie – Zink deklagen – Deel 3 Sherardiseren

Bestel deze norm op NEN.nl

NEN EN 13438

Deze Europese norm specificeert prestatie-eisen voor organische coatingpoeders en organische poedercoatings, toegepast op afgewerkte artikelen (gegalvaniseerde of gesherardiseerde staalproducten) voor constructiedoeleinden.

Deze norm geeft advies over het reinigen en voorbehandelen van de gegalvaniseerde of gesherardiseerde staalproducten voordat de poedercoating plaatsvindt.

Bestel deze norm op NEN.nl

NEN EN 15773

Deze Europese norm specificeert de overeenkomsten tussen de opdrachtgever, de sherardiseerder, de leveranciers van chemicaliën en de applicateurs van de voorbehandelingssystemen en de organische poederdeklaagsystemen (indien deze niet dezelfde zijn).

De norm gaat in op de kwaliteit van de verzinkte of gesherardiseerde voorwerpen waarop de poederdeklagen worden aangebracht. Evenals de voorbehandeling en organische poederdeklagen die moeten worden aangebracht op de verzinkte of gesherardiseerde voorwerpen.

Deze norm is van toepassing op het aanbrengen van thermische verzinkte en gesherardiseerde deklagen en organische poederdeklagen middels beheerste industriële processen op producten, bestaande uit of gemaakt van staal.

Bestel deze norm op NEN.nl

NEN EN ISO 12944-5

ISO 12944 beschrijft de soorten verf en verfsystemen die gewoonlijk worden gebruikt voor corrosiebescherming van stalen constructies.

De norm biedt richtlijnen voor de selectie van verfsystemen (van toepassing op verschillende omgevingen), oppervlaktevoorbereiding en de te verwachten duurzaamheidsklasse (laag, gemiddeld of hoog).

Bestel deze norm op NEN.nl

ISO 9227

In een zoutsproeineveltest volgens ISO 9227 treedt in iedere verzinkte of diffusie verzinkte deklaag relatief snel corrosie op. Dit terwijl deze in de natuur, afhankelijk van de laagdikte, langer dan getest bestand is tegen roestvorming. De verklaring? In deze versnelde testen kan de zinklaag geen beschermende patinalaag opbouwen, wat de snelle uitval verklaart.
Volgens EN ISO 14713 zeggen versnelde corrosietesten bij zinklagen slechts weinig over de resultaten in de praktijk.

Met het aanbrengen van een passivering of een topcoat, wordt een extra passieve bescherming opgebracht, zodat zelfs dunne zinklagen uitstekende resultaten in een zoutsproeineveltest halen. De sneltest bewijst dan de geslotenheid, de passiviteit én de verbondenheid van het hele systeem. In de praktijk beschermt de topcoat de actieve beschermingslaag, tot deze door scheuren, krassen of mechanische invloeden aangetast wordt. Op dat moment vult de basecoat zelf actief de onzuiverheden die zijn ontstaan en blijft de bescherming intact. Duplex-systemen zijn om die reden beduidend sterker dan enkele zinkdeklagen.

Bestel deze norm op NEN.nl

ISO 9001

SHERART toont met dit certificaat aan dat consequent producten en diensten geleverd worden, die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van de klanten.

Bestel deze norm op NEN.nl