NEN EN ISO 9227: 2017

Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen

Zoutsproeibeproeving

Wat is ISO 9227?

In een zoutsproeineveltest volgens ISO 9227 treedt in iedere verzinkte of diffusie verzinkte deklaag relatief snel corrosie op. Dit terwijl deze in de natuur, afhankelijk van de laagdikte, langer dan getest bestand is tegen roestvorming. De verklaring? In deze versnelde testen kan de zinklaag geen beschermende patinalaag opbouwen, wat de snelle uitval verklaart.
Volgens EN ISO 14713 zeggen versnelde corrosietesten bij zinklagen slechts weinig over de resultaten in de praktijk.

Welke garantie biedt ISO 9227?

Met het aanbrengen van een passivering of een topcoat, wordt een extra passieve bescherming opgebracht, zodat zelfs dunne zinklagen uitstekende resultaten in een zoutsproeineveltest halen. De sneltest bewijst dan de geslotenheid, de passiviteit én de verbondenheid van het hele systeem. In de praktijk beschermt de topcoat de actieve beschermingslaag, tot deze door scheuren, krassen of mechanische invloeden aangetast wordt. Op dat moment vult de basecoat zelf actief de onzuiverheden die zijn ontstaan en blijft de bescherming intact. Duplex-systemen zijn om die reden beduidend sterker dan enkele zinkdeklagen.

bestel deze norm

Corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen – Zoutsproeibeproeving

Waarom kiezen voor SHERART?

30 jaar ervaring

innovatief

ISO 9001 gecertificeerd

modern productiebedrijf